2017-09-07 17:31:10

Naujas treniruočių grafikas 2017 - 2018 metams

 

 

Esmė

 

Žemiau pateikiamos gairės kovotojui,
norinčiam stoti į Jeet Kune Do pažinimo kelią

 

Studijuodami kovos menus laikykitės šių principų:

 • Analizuokite savo patirtį;
 • Priimkite ir lavinkite tai, kas jums tinka;
 • Nedelsdami atmeskite tai, kas jums netinka;
 • Pridėkite tai, kas yra individualu, unikalu ir būdinga tik jums asmeniškai - būtent šiuo jūs tapsite ypatingu kovotoju!

Jeet Kune Do yra smūginis:

Visada akcentuojami smūginiai veiksmai, nepriklausomai nuo to, ar kova vyksta stačiomis, ar parteryje. Nežiūrint net ir ginkluoto puolimo sukuriamų išskirtinių aplinkybių, JKD principai visada galioja tie patys - aplenkti priešininko judesius, perimti puolimo iniciatyvą, veikti pastebėjus priešininko bejėgiškumo momentą, veikti priešininkui veikiant, išnaudoti bet kokią pasitaikiusią galimybę ir smūgiuoti bet kuriuo kampu iš visų pozicijų. 
Sugriebimus, jų dar nespėjus atlikti iki galo, mes aplenkiame tiksliais smūgiais bei išėjimu iš puolimo linijos. Prieš puolimą su ginklu tiesiog daugiau dėmesio skiriame ginkluotos rankos kontrolei, nesistengdami priešininko nuginkluoti - svarbiau perimti iniciatyvą ir nukenksminti jį patį.

Smūgiuodami prisiminkite, kad: 

Smūgio ar spyrio galia, skirtingai nei žmonės mano, priklauso ne tik nuo jėgos, su kuria jie atliekami, o nuo tinkamo kontakto reikiamame taške, tinkamu momentu ir korektiškos kojų bei viso kūno pozicijos bei balanso.

Taigi, smūgiuojant svarbu:

Smūgio jėga - treniruokite ją pačiais įvairiausiais būdais;
Tinkama distancija - treniruokite atstumo pojūtį;
Palankus momentas - mokykitės pastebėti galimybes ir žaibiškai reaguoti atsakomaisiais veiksmais;
Atlikimo greitis - lavinkite iš visų jėgų, nuolat lipdami per savo galimybių ribą! 

Išvystykite šias savybes:

Pastebėti priešininko bejėgiškumo momentą;

Atakuoti akimirksniu - sinchroniškai, teisinga distancija, tinkamu laiku ir - visa tai kaip viena visuma;

Numatyti antrą ir trečią priešininko veiksmą; nuskaitykite jo stilių, paverskite jo puolimus niekais;

Atlikti veiksmus su jėga, dideliu greičiu ir preciziškai - taip, kaip gali leisti stiprus ir lankstus kūnas.

Esminiai JKD kovinės taktikos principai yra šie:

Paprastumas
Pasirengimas visada smūgiuoti
Judesių ekonomija
Ilgiausias "ginklas" - arčiausiam taikiniui 
 

Kai kurie BRUCE LEE pamokymai kovotojui:

 • Praktika - tobulumo pagrindas.
 • Nežiūrėkite priešininkui į akis kovos metu.
 • Pradėkite ir baikite kovą kovinėje pozicijoje.
 • Neleiskite priešininkui atsipalaiduoti - verskite jį įsitempti, verskite jį galvoti.
 • Gynybiniai judesiai turi būti universalūs, pereinantys iš gynybos į puolimą.
 • Kovoje apjunkite rankų ir kojų judesius.
 • Paprastumas - pats trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų.
 • Priešininkas turi būti atakuojamas smūgiais, kurių jis nemato.
 • Į kovos menus žiūrėkite kaip į žaidimą, ne daugiau. Kuo daugiau įvairių technikų jūs praktikuojate, tuo didesnė, platesnė ir kokybiškesnė bus jūsų patirtis ir supratimas, kokia yra kovos meno esmė. Žaiskite, pačia giliausia, prasmingiausia to žodžio supratimo prasme.
 • Jeet kune do duoda jums instrumentus, kuriuos jūs turite išmokti naudoti.

VISADA:

 • Judėkite;
 • Būkite pasiruošęs atakuoti;
 • Naudokite sklandžius "katės" judesius;
 • Diktuokite priešininkui savo kovos ritmą ir charakterį;
 • Būkite atkaklūs ir verskite priešininką susimąstyti ir nervintis.

NIEKADA:

 • Nepainiokite kojų;
 • Neužvirskite ant priešininko su savo smūgiu;
 • Nepersekiokite savo priešininko;
 • Nesikoncentruokite į vienintelį smūgį ar vieną ataką. Būkite pasiruošę kompleksinei kovai;
 • Neleiskite priešininkui užeiti jums už nugaros.

JEET KUNE DO strategija:

 • Kovoje - katės judesiai ir kobros atakos;
 • Judėjimas bet kokia kryptimi. Priešininko veiksmų nuspėjimas. Pakartotiniai smūgiai;
 • "Nardymo" - išsisukinėjimo nuo smūgių taikymas, derinamas su blokais;
 • Priešininko išbalansavimas - apgaulingas smūgis į galvą, tikras - smūgis koja ir atvirkščiai;
 • Gebėjimas visada ir visur taikyti apjungtą savigyną su puolimu tobulinimas;
 • Greitos abiejų priešininko rankų neutralizacijos ir kontrolės naudojimas;
 • Paprastų judesių suderinimas su sudėtingais. Perėmimo ir suėmimo naudojimas, apgaulingų judesių naudojimas;
 • Priešininko smūgių stabdymas ir aplenkimas rankomis ir kojomis;
 • Pagrindinė JEET KUNE DO savybė - iniciatyvos perėmimas ir priešininko judesių aplenkimas;
 • JEET KUNE DO kovotojas didesniuose atstumuose naudoja rankas ir kojas, o trumpuose - alkūnes ir kelius.

 

BRUCE LEE komentarai ir pamąstymai einantiems kovos menų studijų keliu:

Laukti pradėto veiksmo rezultato - klaida! Negalvokite nei apie pergalę, nei apie pralaimėjimą. Tegu viskas vyksta kaip vyksta, o Jūsų ginklai smūgiuoja reikiamu metu.

 

Džit kiun do (Jeet kune do) menas - tai menas supaprastinti. Jo egzistavimo pagrindas - pati realybė. Jo prasmė - pirmapradė laisvė, neapribota pritaikymais, tikėjimais, išskaidymais į dalis, apsunkinimais.

 

Galima veikti laisvai, jeigu esi "ne sistemoje". Žmogus, trokštantis pažinti tiesą, neturi stiliaus. Jis gyvena tik tame, kas yra.

 

Jeigu stilius moko Jus kokio tai kovos metodo, Jūs galėsite kovoti tik atitinkamai šiam stiliui, tačiau tai netikra kova.

 

Kaip gi Jūs duosite atsaką nenuspėjamam pasauliui daliniu, fragmentišku modeliu?

 

Profesionalas, priklausydamas tam tikram modeliui, priešininką mato per išankstinių nuostatų ekraną - atlieka savo stilizuotus blokus, klausosi savo šūksnių, tačiau nemato, ką iš tikrųjų daro priešininkas.

 

Mes virstame tomis pačiomis KATA, kuriomis save ir programuojame.

 

Klasikinės formos sumažina Jūsų kūrybines galimybes, apriboja Jus rėmeliais, sukausto laisvės jausmą. Jūs jau ne "esate" - Jūs viską darote be jausmo!

 

Norint pažinti save, reikia analizuoti savo santykį su kitais.

 

Mąstymas - nėra laisvė, nes kiekviena mintis yra priklausoma. Mintis - tai atminties atsakas, o atmintis visada priklausoma, nes ji yra patirties rezultatas. Taigi mintis - reakcija proto, apriboto patirties. Pažinkite proto tuštumą ir ramybę. Būkite "tušti". Neturėkite stiliaus ar formos, nes priešininkas gali juos atspėti.

 

Mokinys, aklai sekdamas savo sensei arba sifu (mokytoju), priima jo modelį. Jo veiksmai ir mąstymas tampa mechaniškais. Jo atsakymai siauri ir riboti.

 

Kai per sekundės dalį Jūsų gyvybė atsiranda pavojuje, argi Jūs sakote: "Leiskite man įsitikinti, kad aš esu teisingoje stovėsenoje, rankų, kojų pozicija atitinka stiliui". Kai Jums gresia pavojus, argi Jūs kalbate apie metodą, kurį Jūs išsirinksite, kad apsigintumėte? Kodėl gi egzistuoja toks dvilypumas?

 

Besitreniruodamas mokinys turi būti aktyvus ir dinamiškas visais atžvilgiais. Tačiau realioje kovoje protas turi būti ramus, niekuo nesujaudintas. Jis turi jaustis taip, lyg nieko ypatingo nevyksta. Kai jis juda į priekį, jo žingsniai turi būti lengvi ir ramūs, akys nefiksuotos viename taške ir nežvilgančios beprotiškai. Elgesys neturi skirtis nuo įprasto, niekas neturi rodyti į tai, kad jis stojo į žūtbūtinę kovą.


 

Į smūgį sudėkite juosmens ir kojų jėgos momentą, taip pat motyvaciją ir vidinę jėgą. Ranka - tai tik instrumentas viso to perdavimui į reikiamą tašką.

 

Kad galėtumėte realizuotis kaip Jeet Kune Do kovotojas, turite galėti smūgiuoti bet kuria ranka ar koja bet kokiu kampu išnaudodami kiekvieno momento pateikiamas galimybes. Vieni geriausiųjų JKD kovotojų yra neortodoksiški (nesekantys griežtomis dogmomis).

 

Judesių kiekis minimalus - paprastumas, tikslingumas. Nepersistengite, judėkite tik tiek, kiek reikia tikslui pasiekti.

 

Turi būti vertinama stabili, tačiau ypatingai mobili bazinė stovėsena, leidžianti persikelti bet kokia kryptimi per sekundės dalį.

 

Jūs negalite naudoti rankų ar kojų efektyviai, kol Jūsų žingsniai neatves iki pozicijos, iš kurios galėsite tai atlikti - jei Jūs lėti savo žingsniuose, būsite lėti ir savo smūgiuose.

 

APIE GINKLUS JKD TRENIRUOTĖSE:
Apsiribojant tuo, ką apibrėžė pats Bruce Lee ir kaip tai komentuoja Octavio Quintero, JKD neįpareigoja elgtis su ginklais kokiu nors ypatingu būdu. Ginklai gali būti naudojami kovotojo pasirinkimu, tačiau taikant tuos pačius JKD principus. Ginklas tampa rankos dalimi, jos prailginimu ar tiesiog padidinta grėsme ir efektyvumu. Žinoma, kai kurie ginklai reikalauja tam tikrų specifinių judesių. Atsakymas toks: JKD nesirenka ginklo - JKD principus galima pritaikyti bet kokiam ginklui.

Bet koks priedas ar papildymas, įvestas Inosanto ar kitų meistrų, yra sveikintinas (kaip kad deklaravo pats ), tačiau tai jau nebe autentiškas paveldas. (JKD-LT)

 

Norint pažinti save, reikia analizuoti savo santykį su kitais.

 

Nuolatinis klasikinių blokų ir veiksmų kartojimas daro jus nejautrų, slopina kūrybiškumą vis labiau ir labiau.

 

Kai einate ar ilsitės, sėdite ar gulite, kai kalbate ar tylite, valgote ar geriate, niekada neleiskite sau būti tingiu - būkite atkaklūs ieškodami TO ( tikrosios neiškreiptos tiesos).

 

Vietoje žvelgimo tiesiai į faktą, tvirtai laikomasi formų (teorijų), įsipainiojama vis labiau ir labiau, ir galiausiai patenkama į painius spąstus.

Mes nematome TO (tikrosios tiesos) dėl mūsų iškreipto apmokymo, netinkamai įskiepytų doktrinų.

 

Smūgio ar spyrio jėga, skirtingai nei žmonės mano, priklauso ne nuo galios, su kuria jie atliekami, o nuo tinkamo kontakto reikiamame taške, tinkamu momentu, ir korektiškos kojų bei viso kūno pozicijos bei balanso.

 

Būti "tuščiam" reiškia neturėti išorės, neturėti stiliaus ar formos - kad priešininkas neturėtų ką analizuoti.

 

Kuo mes skurdesni vidumi, tuo labiau stengiamės praturtinti save iš išorės.

 

Klasikinės formos slopina jūsų kūrybiškumą, sąlygos ir pateikimas užšaldo jūsų laisvės jausmą.Jūs daugiau nebe "esate", o paprasčiausiai "darote".

 

Galima veikti laisvai, jeigu esi "ne sistemoje". Žmogus, trokštantis pažinti tiesą, neturi stiliaus. Jis gyvena tik tame, kas yra.

 

Jeet kune do menas - tai menas supaprastinti. Jo egzistavimo pagrindas - pati realybė. Jo prasmė - pirmapradė laisvė, neapribota pritaikymais, tikėjimais, išskaidymais į dalis, apsunkinimais.

 

Kova turi būti "išrengta" nuo visokių įmantrių vaizdingų judesių. Švari ir paprasta destrukcija.

 

Meno smūgiuoti pagrindas - teisingai pasirinkta distancija.

 

Geras gyvenimas apibrėžiamas kryptimi, pasirinkta visos konkretaus žmogaus būties, kai joje yra psichologinė laisvė judėti ir veikti BET KOKIA kryptimi.

 

Aplinkybės padiktuos tai, ką jūs turite daryti. Tačiau pernelyg daug žmonių stebi tai, "kas vyksta" iš klaidingos mąstymo pozicijos, kuri vadinasi "kas turėtų vykti". Atsiranda tuštuma (erdvė) tarp to, kas vyksta ir kas turėtų vykti.

Išeitis - visiškas dabarties momento supratimas ir natūrali ramybė.

 

‎"Stilius"- tai tam tikras apribojimas daryti kažką vienu būdu. Šitaip ribojami jūsų galimi gebėjimai, žmogiškasis rezervas!

 

JKD naudoja visus būdus ir yra niekuo neapribotas, naudoja visas technikas ar principus, kurie padeda pasiekti tikslą. Efektyvu viskas, kas lemia sėkmę.

 

ŽŪTBŪTINĖ KOVA
 

Besitreniruodamas mokinys turi būti aktyvus ir dinamiškas visais atžvilgiais. Tačiau realioje kovoje protas turi būti ramus, niekuo nesujaudintas. Jis turi jaustis taip, lyg nieko ypatingo nevyksta. Kai jis juda į priekį, jo žingsniai turi būti lengvi ir ramūs, akys nefiksuotos viename taške ir nežvilgančios beprotiškai. Elgesys neturi skirtis nuo įprasto, niekas neturi rodyti į tai, kad jis stojo į ŽŪTBŪTINĘ KOVĄ.

 

Žmogus, kuris yra tikrai rimtai nusiteikęs ir turi labai didelį potraukį atrasti tiesą, neturi visiškai jokio stiliaus. Jis gyvena tik tame, KAS YRA.

 

Tavo mentalinė nuostata - štai kas svarbiausia!

 

UŽSISPYRIMAS, UŽSISPYRIMAS ir UŽSISPYRIMAS.

 

Kurkite aplink save klestėjimo ir pasisekimo atmosferą.

 

Visuomeninės taisyklės skirtos žmogui apriboti tam tikros sistemos rėmais. Visos nustatytos taisyklės atima iš žmogaus lankstumą ir galimybes prisitaikyti. Tiesa yra už visų nustatytų taisyklių ribų.

 

Stengtis prognozuoti kovos baigtį – didelė klaida. Negalvokite, ar ji pasibaigs pergale, ar pralaimėjimu. Ateities prognozavimas atitraukia dėmesį nuo dabarties įvykių – nuo „čia ir dabar“.

 

Apie iššūkį metančius žmones galima sakyti, kad jie turėtų pasitikrinti širdį. Jei viskas su jais būtų gerai, jie nemestų kitiems žmonėms iššūkių kovoti. Dauguma tokių žmonių jaučiasi nesaugūs, todėl nori panaudoti kovą siekdami nežinomų tikslų.

 

Jeigu nori pamatyti tiesą, neturėk jokios nuomonės nei už, nei prieš. Nuostata, kas patinka lyginant su tuo, kas nepatinka - tai proto negalavimas. (Senovės išmintis, kuri gali būti pritaikoma ne tik kovoje)

 

JKD - tai principais paremtas treniravimosi procesas, siekiant maksimalių galimybių individualiai išreikšti savo kūną kovoje, nesilaikant jokių apribojimų. (Pagal Chris Kent straipsnį "Understanding the True Nature of JKD").

 

Jeet Kune Do – tai ne tik kovos menas. Tai – gyvenimo kelias. Bruce sakydavo, kad mes visi turime nuolat save spausti ir veržtis į priekį, tiek fiziškai, tiek mentališkai, ir laužyti tradicinio mąstymo rėmus. Be geležinės valios ir galimybes viršijančių pastangų iš rėmelio neišsiveršim...

 

Treniruotėse atsižvelkite į pagalbinius pratimus puolimui per pasiruošimą lavinti.

 

Puolimas, kai priešininkas ruošiasi veiksmui - pati geriausia atakos forma.

 

Kai tik įvyko pirmasis kontaktas kovoje (sparinge) - nebėra prasmės stebėti situacijos! Kontrolė, kontakto išlaikymas - tiesiog priimk tai kas vyksta ir veik pats.

 

Jeigu naudojate taktilinį suvokimą vystančias "energijos treniruotes" ir "klausote ir stebite rankomis" (kaip sakydavo ) - jums nebereikia akimis vertinti to, kas vyksta. Jūs reaguojate kaip aidas ir panaudojate priešininko veiksmą prieš jį patį per dalį sekundės.

 

‎"Matyti - reiškia būti suklaidintam" - sakydavo . Vizualiai interpretuoti ataką yra per lėtas būdas artimoje kovoje. Nėra laiko teisingai įvertinti pamatytus veiksmus ir tinkamai reaguoti. Net jeigu esi pakankamai greitas, priešininkas jau yra iniciavęs puolimą, o tu mažiausiai per du taktus atsilieki ir žaidi žaidimą "gaudyk".

 

Arbatos puodelio nauda yra jo tuštumoje - kai jis tuščias, galime jį panaudoti.

 

‎"Nuolat galvok apie smūgiavimą!" ir pagrindiniu JKD galima vadinti posakį - "Visada smūgiuok pirmas!"

                                                            

Mokinys, aklai sekdamas savo sensei arba sifu (mokytoju), priima jo modelį. Jo veiksmai ir mąstymas tampa mechaniškais. Jo atsakymai siauri ir riboti.

  

Mąstymas - nėra laisvė, nes kiekviena mintis yra priklausoma. Mintis - tai atminties atsakas, o atmintis visada priklausoma, nes ji yra patirties rezultatas. Taigi mintis - reakcija proto, apriboto patirties. Pažinkite proto tuštumą ir ramybę. Būkite "tušti". Neturėkite stiliaus ar formos, nes priešininkas gali juos atspėti.

 

Jeet Kune Do - paprastas, tiesus ir ne klasikinis.

 

Nurodymai kovotojui:

"Nuolat judėkite mažais, kintančiais žingsneliais".

 

Nurodymai kovotojui:

"Jūsų judesiai turi būti lygūs - kaip valso - jūs veikiate apgalvotai, bet lanksčiai; jūs pasiruošęs, bet neįsitempęs; jūs visiškai įsisamoninęs tai, kas vyksta, bet ne sapnuojate ar mąstote." 

 

Žmogus yra nuolat tobulėjantis, augantis. Jeigu jis apribojamas kažkokiu modeliu arba "Keliu", kažko darymo "būdu", tada jis nustoja augti.

 

Žmonės nuolat ateina ir klausia - " Bruce, ar tu TIKRAI toks kietas?". Aš sakau - "Na, jei aš pasakysiu, kad aš kietas, tu turbūt sakysi, kad giriuosi. Jeigu sakysiu, kad nesu kietas, tu tikrai žinosi, kad meluoju."

 

Aš išformavau visas Jeet Kune Do mokyklas, nes labai jau paprasta buvo lankantiems ateiti ir priimti darbotvarkę kaip "tiesą", o grafiką kaip "kelią".

 

Tiesa negali būti struktūrizuota arba apribota.

 

Stilius - tai klasifikuotas atsakas į priešininko pasirinktą tendenciją. ()

 

Gal pasirodys sunkiai įkandama, tačiau ši mintis atskleidžia stiliaus (turima omenyje nuosavo kovos stiliaus, t.y. tendencingumo, ritmiškumo) atsiradimo prielaidas.

 

Išraiškos laisvė atsiranda tada, kai esate anapus sistemos.

 

Tikrieji atradimai prasideda tada, kai esate laisvas nuo formos/pavidalo nustatymo. (Bandymas atkartoti kažkieno nustatytus veiksmus ar judesius atitolina Jus nuo tikrųjų atradimų - JKD|LT)

 

Jeet Kune Do - tai tik pavadinimas. Svarbiausias dalykas - treniruotėse vengti neigiamų nuostatų ir tendencingumo. Nežiūrint to, bokso principai yra svarbūs, o praktiškumas dar svarbesnis.

 

Jeet Kune Do naudoja visus kelius ir yra niekaip neapribotas - naudoja bet kokią techniką. Efektyvumas yra viskas, kas duoda reikiamą rezultatą.

 

Kad pasiektum mane, turi judėti į mane. Tavo pasiruošimas puolimui tiesiog įpareigoja mane perimti tavo pradėtą iniciatyvą.

 

Aš pavadinau savo stilių Jeet Kune Do - priežastimi to, kad aš nenurodau Wing Tsun'o, yra tai, kad aš nuoširdžiai jaučiu, jog mano stilius efektyvumo atžvilgiu turi daugiau ką pasiūlyti.

 

Kas yra JKD? Žinoma, kinietiškas kovos menas! Tai kovos menas, kuris neturi jokių atšakų, menas, kuris atmeta formalumą, ir mena, kuris išlaisvintas iš tradicijos.

 

 

PAŽINKITE TUŠTUMĄ IR PROTO RAMYBĘ. BŪKITE LAISVI NUO ĮSITIKINIMŲ. NETURĖKITE NEI STILIAUS, NEI FORMOS, NES PRIEŠININKAS GALI JUOS ATSPĖTI.

 

 

Aš nesukūriau ir neatradau jokios kovos meno rūšies. Jeet Kune Do yra išraiška to, ką aš išmokau ir kaip tai įvertinau. Taigi, mano JKD nėra apribotas jokiu kovos meno stiliumi, priešingai - sveikinu visus, kurie nori studijuoti JKD ir tobulinti jį.

 

Tradicionalistų polemika

Dauguma jų [tradicinių kovos menų instruktorių su savo įsitikinimais] yra tokie prakeiktai užsispyrę. Turiu omenyje [jų požiūris yra] - "Taigi, prieš šimtų šimtus metų buvo pasakyta taip, todėl..." suprantate? Kad palaikytų tokį požiūrį, taip ir elgiasi. Turiu omenyje - niekada netobulėsite, nes mokymasis - tai atradimų kelias. Jeigu mes laikomės senojo metodo nurodymų, nuolat kartojame tai, kas buvo taikoma prieš kelis ar keliolika šimtų metų!

 

Tradiciniai mokytojai sako: "Jeigu priešininkas daro taip, tai tu daryk šitaip, o po to šitaip, o tada taip.." Ir kol Jūs bandote atsiminti visus "daryk šitaip", priešininkas tuo trapu sėkmingai žudo Jus.

 

 

 

 

PARTIALITY - fragmentiškumas niekada neveda link visumos, jis tinkamas tik tam tikriems aspektams analizuoti, kad paruošti juos įsiliejimui į visumą (TOTALITY).

FLUIDITY - takumas. Judesių, taktikos, krypčių kaita, lankstumas. Kaip vanduo, kuris nekovoja su kliūtimis, o priima dabarties momento formą ir veikia atitinkamai.

EMPTINESS - nustojame "daryti", pradedame "būti". Tai neaprėpiama visuma, kurią realizavę mes svokiame save kaip individualią, unikalią asmenybę, o ne išmoktų veiksmų rinkinį.

 

Žemiau pateikiamos gairės kovotojui,

norinčiam stoti į Jeet Kune Do pažinimo kelią

 

Studijuodami kovos menus laikykitės šių principų:

 • Analizuokite savo patirtį;
 • Priimkite ir lavinkite tai, kas jums tinka;
 • Nedelsdami atmeskite tai, kas jums netinka;
 • Pridėkite tai, kas yra individualu, unikalu ir būdinga tik jums asmeniškai - būtent šiuo jūs tapsite ypatingu kovotoju!

Jeet Kune Do yra smūginis:

Visada akcentuojami smūginiai veiksmai, nepriklausomai nuo to, ar kova vyksta stačiomis, ar parteryje. Nežiūrint net ir ginkluoto puolimo sukuriamų išskirtinių aplinkybių, JKD principai visada galioja tie patys - aplenkti priešininko judesius, perimti puolimo iniciatyvą, veikti pastebėjus priešininko bejėgiškumo momentą, veikti priešininkui veikiant, išnaudoti bet kokią pasitaikiusią galimybę ir smūgiuoti bet kuriuo kampu iš visų pozicijų. 
Sugriebimus, jų dar nespėjus atlikti iki galo, mes aplenkiame tiksliais smūgiais bei išėjimu iš puolimo linijos. Prieš puolimą su ginklu tiesiog daugiau dėmesio skiriame ginkluotos rankos kontrolei, nesistengdami priešininko nuginkluoti - svarbiau perimti iniciatyvą ir nukenksminti jį patį.

Smūgiuodami prisiminkite, kad: 

Smūgio ar spyrio galia, skirtingai nei žmonės mano, priklauso ne tik nuo jėgos, su kuria jie atliekami, o nuo tinkamo kontakto reikiamame taške, tinkamu momentu ir korektiškos kojų bei viso kūno pozicijos bei balanso.

Taigi, smūgiuojant svarbu:

Smūgio jėga - treniruokite ją pačiais įvairiausiais būdais;
Tinkama distancija - treniruokite atstumo pojūtį;
Palankus momentas - mokykitės pastebėti galimybes ir žaibiškai reaguoti atsakomaisiais veiksmais;
Atlikimo greitis - lavinkite iš visų jėgų, nuolat lipdami per savo galimybių ribą! 

Išvystykite šias savybes:

Pastebėti priešininko bejėgiškumo momentą;

Atakuoti akimirksniu - sinchroniškai, teisinga distancija, tinkamu laiku ir - visa tai kaip viena visuma;

Numatyti antrą ir trečią priešininko veiksmą; nuskaitykite jo stilių, paverskite jo puolimus niekais;

Atlikti veiksmus su jėga, dideliu greičiu ir preciziškai - taip, kaip gali leisti stiprus ir lankstus kūnas.

Esminiai JKD kovinės taktikos principai yra šie:

Paprastumas
Pasirengimas visada smūgiuoti
Judesių ekonomija
Ilgiausias "ginklas" - arčiausiam taikiniui 

 

Kai kurie BRUCE LEE pamokymai kovotojui:

 • Praktika - tobulumo pagrindas.
 • Nežiūrėkite priešininkui į akis kovos metu.
 • Pradėkite ir baikite kovą kovinėje pozicijoje.
 • Neleiskite priešininkui atsipalaiduoti - verskite jį įsitempti, verskite jį galvoti.
 • Gynybiniai judesiai turi būti universalūs, pereinantys iš gynybos į puolimą.
 • Kovoje apjunkite rankų ir kojų judesius.
 • Paprastumas - pats trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų.
 • Priešininkas turi būti atakuojamas smūgiais, kurių jis nemato.
 • Į kovos menus žiūrėkite kaip į žaidimą, ne daugiau. Kuo daugiau įvairių technikų jūs praktikuojate, tuo didesnė, platesnė ir kokybiškesnė bus jūsų patirtis ir supratimas, kokia yra kovos meno esmė. Žaiskite, pačia giliausia, prasmingiausia to žodžio supratimo prasme.
 • Jeet kune do duoda jums instrumentus, kuriuos jūs turite išmokti naudoti.

VISADA:

 • Judėkite;
 • Būkite pasiruošęs atakuoti;
 • Naudokite sklandžius "katės" judesius;
 • Diktuokite priešininkui savo kovos ritmą ir charakterį;
 • Būkite atkaklūs ir verskite priešininką susimąstyti ir nervintis.

NIEKADA:

 • Nepainiokite kojų;
 • Neužvirskite ant priešininko su savo smūgiu;
 • Nepersekiokite savo priešininko;
 • Nesikoncentruokite į vienintelį smūgį ar vieną ataką. Būkite pasiruošę kompleksinei kovai;
 • Neleiskite priešininkui užeiti jums už nugaros.

JEET KUNE DO strategija:

 • Kovoje - katės judesiai ir kobros atakos;
 • Judėjimas bet kokia kryptimi. Priešininko veiksmų nuspėjimas. Pakartotiniai smūgiai;
 • "Nardymo" - išsisukinėjimo nuo smūgių taikymas, derinamas su blokais;
 • Priešininko išbalansavimas - apgaulingas smūgis į galvą, tikras - smūgis koja ir atvirkščiai;
 • Gebėjimas visada ir visur taikyti apjungtą savigyną su puolimu tobulinimas;
 • Greitos abiejų priešininko rankų neutralizacijos ir kontrolės naudojimas;
 • Paprastų judesių suderinimas su sudėtingais. Perėmimo ir suėmimo naudojimas, apgaulingų judesių naudojimas;
 • Priešininko smūgių stabdymas ir aplenkimas rankomis ir kojomis;
 • Pagrindinė JEET KUNE DO savybė - iniciatyvos perėmimas ir priešininko judesių aplenkimas;
 • JEET KUNE DO kovotojas didesniuose atstumuose naudoja rankas ir kojas, o trumpuose - alkūnes ir kelius.

 

BRUCE LEE komentarai ir pamąstymai einantiems kovos menų studijų keliu:

Laukti pradėto veiksmo rezultato - klaida! Negalvokite nei apie pergalę, nei apie pralaimėjimą. Tegu viskas vyksta kaip vyksta, o Jūsų ginklai smūgiuoja reikiamu metu.

 

Džit kiun do (Jeet kune do) menas - tai menas supaprastinti. Jo egzistavimo pagrindas - pati realybė. Jo prasmė - pirmapradė laisvė, neapribota pritaikymais, tikėjimais, išskaidymais į dalis, apsunkinimais.

 

Galima veikti laisvai, jeigu esi "ne sistemoje". Žmogus, trokštantis pažinti tiesą, neturi stiliaus. Jis gyvena tik tame, kas yra.

 

Jeigu stilius moko Jus kokio tai kovos metodo, Jūs galėsite kovoti tik atitinkamai šiam stiliui, tačiau tai netikra kova.

 

Kaip gi Jūs duosite atsaką nenuspėjamam pasauliui daliniu, fragmentišku modeliu?

 

Profesionalas, priklausydamas tam tikram modeliui, priešininką mato per išankstinių nuostatų ekraną - atlieka savo stilizuotus blokus, klausosi savo šūksnių, tačiau nemato, ką iš tikrųjų daro priešininkas.

 

Mes virstame tomis pačiomis KATA, kuriomis save ir programuojame.

 

Klasikinės formos sumažina Jūsų kūrybines galimybes, apriboja Jus rėmeliais, sukausto laisvės jausmą. Jūs jau ne "esate" - Jūs viską darote be jausmo!

 

Norint pažinti save, reikia analizuoti savo santykį su kitais.

 

Mąstymas - nėra laisvė, nes kiekviena mintis yra priklausoma. Mintis - tai atminties atsakas, o atmintis visada priklausoma, nes ji yra patirties rezultatas. Taigi mintis - reakcija proto, apriboto patirties. Pažinkite proto tuštumą ir ramybę. Būkite "tušti". Neturėkite stiliaus ar formos, nes priešininkas gali juos atspėti.

 

Mokinys, aklai sekdamas savo sensei arba sifu (mokytoju), priima jo modelį. Jo veiksmai ir mąstymas tampa mechaniškais. Jo atsakymai siauri ir riboti.

 

Kai per sekundės dalį Jūsų gyvybė atsiranda pavojuje, argi Jūs sakote: "Leiskite man įsitikinti, kad aš esu teisingoje stovėsenoje, rankų, kojų pozicija atitinka stiliui". Kai Jums gresia pavojus, argi Jūs kalbate apie metodą, kurį Jūs išsirinksite, kad apsigintumėte? Kodėl gi egzistuoja toks dvilypumas?

 

Besitreniruodamas mokinys turi būti aktyvus ir dinamiškas visais atžvilgiais. Tačiau realioje kovoje protas turi būti ramus, niekuo nesujaudintas. Jis turi jaustis taip, lyg nieko ypatingo nevyksta. Kai jis juda į priekį, jo žingsniai turi būti lengvi ir ramūs, akys nefiksuotos viename taške ir nežvilgančios beprotiškai. Elgesys neturi skirtis nuo įprasto, niekas neturi rodyti į tai, kad jis stojo į žūtbūtinę kovą.


Į smūgį sudėkite juosmens ir kojų jėgos momentą, taip pat motyvaciją ir vidinę jėgą. Ranka - tai tik instrumentas viso to perdavimui į reikiamą tašką.

 

Kad galėtumėte realizuotis kaip Jeet Kune Do kovotojas, turite galėti smūgiuoti bet kuria ranka ar koja bet kokiu kampu išnaudodami kiekvieno momento pateikiamas galimybes. Vieni geriausiųjų JKD kovotojų yra neortodoksiški (nesekantys griežtomis dogmomis).

 

Judesių kiekis minimalus - paprastumas, tikslingumas. Nepersistengite, judėkite tik tiek, kiek reikia tikslui pasiekti.

 

Turi būti vertinama stabili, tačiau ypatingai mobili bazinė stovėsena, leidžianti persikelti bet kokia kryptimi per sekundės dalį.

 

Jūs negalite naudoti rankų ar kojų efektyviai, kol Jūsų žingsniai neatves iki pozicijos, iš kurios galėsite tai atlikti - jei Jūs lėti savo žingsniuose, būsite lėti ir savo smūgiuose.

 

APIE GINKLUS JKD TRENIRUOTĖSE:
Apsiribojant tuo, ką apibrėžė pats Bruce Lee ir kaip tai komentuoja Octavio Quintero, JKD neįpareigoja elgtis su ginklais kokiu nors ypatingu būdu. Ginklai gali būti naudojami kovotojo pasirinkimu, tačiau taikant tuos pačius JKD principus. Ginklas tampa rankos dalimi, jos prailginimu ar tiesiog padidinta grėsme ir efektyvumu. Žinoma, kai kurie ginklai reikalauja tam tikrų specifinių judesių. Atsakymas toks: JKD nesirenka ginklo - JKD principus galima pritaikyti bet kokiam ginklui.

Bet koks priedas ar papildymas, įvestas Inosanto ar kitų meistrų, yra sveikintinas (kaip kad deklaravo pats ), tačiau tai jau nebe autentiškas paveldas. (JKD-LT)

 

Norint pažinti save, reikia analizuoti savo santykį su kitais.

 

Nuolatinis klasikinių blokų ir veiksmų kartojimas daro jus nejautrų, slopina kūrybiškumą vis labiau ir labiau.

 

Kai einate ar ilsitės, sėdite ar gulite, kai kalbate ar tylite, valgote ar geriate, niekada neleiskite sau būti tingiu - būkite atkaklūs ieškodami TO ( tikrosios neiškreiptos tiesos).

 

Vietoje žvelgimo tiesiai į faktą, tvirtai laikomasi formų (teorijų), įsipainiojama vis labiau ir labiau, ir galiausiai patenkama į painius spąstus.

Mes nematome TO (tikrosios tiesos) dėl mūsų iškreipto apmokymo, netinkamai įskiepytų doktrinų.

 

Smūgio ar spyrio jėga, skirtingai nei žmonės mano, priklauso ne nuo galios, su kuria jie atliekami, o nuo tinkamo kontakto reikiamame taške, tinkamu momentu, ir korektiškos kojų bei viso kūno pozicijos bei balanso.

 

Būti "tuščiam" reiškia neturėti išorės, neturėti stiliaus ar formos - kad priešininkas neturėtų ką analizuoti.

 

Kuo mes skurdesni vidumi, tuo labiau stengiamės praturtinti save iš išorės.

 

Klasikinės formos slopina jūsų kūrybiškumą, sąlygos ir pateikimas užšaldo jūsų laisvės jausmą.Jūs daugiau nebe "esate", o paprasčiausiai "darote".

 

Galima veikti laisvai, jeigu esi "ne sistemoje". Žmogus, trokštantis pažinti tiesą, neturi stiliaus. Jis gyvena tik tame, kas yra.

 

Jeet kune do menas - tai menas supaprastinti. Jo egzistavimo pagrindas - pati realybė. Jo prasmė - pirmapradė laisvė, neapribota pritaikymais, tikėjimais, išskaidymais į dalis, apsunkinimais.

 

Kova turi būti "išrengta" nuo visokių įmantrių vaizdingų judesių. Švari ir paprasta destrukcija.

 

Meno smūgiuoti pagrindas - teisingai pasirinkta distancija.

 

Geras gyvenimas apibrėžiamas kryptimi, pasirinkta visos konkretaus žmogaus būties, kai joje yra psichologinė laisvė judėti ir veikti BET KOKIA kryptimi.

 

Aplinkybės padiktuos tai, ką jūs turite daryti. Tačiau pernelyg daug žmonių stebi tai, "kas vyksta" iš klaidingos mąstymo pozicijos, kuri vadinasi "kas turėtų vykti". Atsiranda tuštuma (erdvė) tarp to, kas vyksta ir kas turėtų vykti.

Išeitis - visiškas dabarties momento supratimas ir natūrali ramybė.

 

‎"Stilius"- tai tam tikras apribojimas daryti kažką vienu būdu. Šitaip ribojami jūsų galimi gebėjimai, žmogiškasis rezervas!

 

JKD naudoja visus būdus ir yra niekuo neapribotas, naudoja visas technikas ar principus, kurie padeda pasiekti tikslą. Efektyvu viskas, kas lemia sėkmę.

 

ŽŪTBŪTINĖ KOVA
 

Besitreniruodamas mokinys turi būti aktyvus ir dinamiškas visais atžvilgiais. Tačiau realioje kovoje protas turi būti ramus, niekuo nesujaudintas. Jis turi jaustis taip, lyg nieko ypatingo nevyksta. Kai jis juda į priekį, jo žingsniai turi būti lengvi ir ramūs, akys nefiksuotos viename taške ir nežvilgančios beprotiškai. Elgesys neturi skirtis nuo įprasto, niekas neturi rodyti į tai, kad jis stojo į ŽŪTBŪTINĘ KOVĄ.

 

Žmogus, kuris yra tikrai rimtai nusiteikęs ir turi labai didelį potraukį atrasti tiesą, neturi visiškai jokio stiliaus. Jis gyvena tik tame, KAS YRA.

 

Tavo mentalinė nuostata - štai kas svarbiausia!

 

UŽSISPYRIMAS, UŽSISPYRIMAS ir UŽSISPYRIMAS.

 

Kurkite aplink save klestėjimo ir pasisekimo atmosferą.

 

Visuomeninės taisyklės skirtos žmogui apriboti tam tikros sistemos rėmais. Visos nustatytos taisyklės atima iš žmogaus lankstumą ir galimybes prisitaikyti. Tiesa yra už visų nustatytų taisyklių ribų.

 

Stengtis prognozuoti kovos baigtį – didelė klaida. Negalvokite, ar ji pasibaigs pergale, ar pralaimėjimu. Ateities prognozavimas atitraukia dėmesį nuo dabarties įvykių – nuo „čia ir dabar“.

 

Apie iššūkį metančius žmones galima sakyti, kad jie turėtų pasitikrinti širdį. Jei viskas su jais būtų gerai, jie nemestų kitiems žmonėms iššūkių kovoti. Dauguma tokių žmonių jaučiasi nesaugūs, todėl nori panaudoti kovą siekdami nežinomų tikslų.

 

Jeigu nori pamatyti tiesą, neturėk jokios nuomonės nei už, nei prieš. Nuostata, kas patinka lyginant su tuo, kas nepatinka - tai proto negalavimas. (Senovės išmintis, kuri gali būti pritaikoma ne tik kovoje)

 

JKD - tai principais paremtas treniravimosi procesas, siekiant maksimalių galimybių individualiai išreikšti savo kūną kovoje, nesilaikant jokių apribojimų. (Pagal Chris Kent straipsnį "Understanding the True Nature of JKD").

 

Jeet Kune Do – tai ne tik kovos menas. Tai – gyvenimo kelias. Bruce sakydavo, kad mes visi turime nuolat save spausti ir veržtis į priekį, tiek fiziškai, tiek mentališkai, ir laužyti tradicinio mąstymo rėmus. Be geležinės valios ir galimybes viršijančių pastangų iš rėmelio neišsiveršim...

 

Treniruotėse atsižvelkite į pagalbinius pratimus puolimui per pasiruošimą lavinti.

 

Puolimas, kai priešininkas ruošiasi veiksmui - pati geriausia atakos forma.

 

Kai tik įvyko pirmasis kontaktas kovoje (sparinge) - nebėra prasmės stebėti situacijos! Kontrolė, kontakto išlaikymas - tiesiog priimk tai kas vyksta ir veik pats.

 

Jeigu naudojate taktilinį suvokimą vystančias "energijos treniruotes" ir "klausote ir stebite rankomis" (kaip sakydavo ) - jums nebereikia akimis vertinti to, kas vyksta. Jūs reaguojate kaip aidas ir panaudojate priešininko veiksmą prieš jį patį per dalį sekundės.

 

‎"Matyti - reiškia būti suklaidintam" - sakydavo . Vizualiai interpretuoti ataką yra per lėtas būdas artimoje kovoje. Nėra laiko teisingai įvertinti pamatytus veiksmus ir tinkamai reaguoti. Net jeigu esi pakankamai greitas, priešininkas jau yra iniciavęs puolimą, o tu mažiausiai per du taktus atsilieki ir žaidi žaidimą "gaudyk".

 

Arbatos puodelio nauda yra jo tuštumoje - kai jis tuščias, galime jį panaudoti.

 

‎"Nuolat galvok apie smūgiavimą!" ir pagrindiniu JKD galima vadinti posakį - "Visada smūgiuok pirmas!"

                                                            

Mokinys, aklai sekdamas savo sensei arba sifu (mokytoju), priima jo modelį. Jo veiksmai ir mąstymas tampa mechaniškais. Jo atsakymai siauri ir riboti.

  

Mąstymas - nėra laisvė, nes kiekviena mintis yra priklausoma. Mintis - tai atminties atsakas, o atmintis visada priklausoma, nes ji yra patirties rezultatas. Taigi mintis - reakcija proto, apriboto patirties. Pažinkite proto tuštumą ir ramybę. Būkite "tušti". Neturėkite stiliaus ar formos, nes priešininkas gali juos atspėti.

 

Jeet Kune Do - paprastas, tiesus ir ne klasikinis.

 

Nurodymai kovotojui:

"Nuolat judėkite mažais, kintančiais žingsneliais".

 

Nurodymai kovotojui:

"Jūsų judesiai turi būti lygūs - kaip valso - jūs veikiate apgalvotai, bet lanksčiai; jūs pasiruošęs, bet neįsitempęs; jūs visiškai įsisamoninęs tai, kas vyksta, bet ne sapnuojate ar mąstote." 

 

Žmogus yra nuolat tobulėjantis, augantis. Jeigu jis apribojamas kažkokiu modeliu arba "Keliu", kažko darymo "būdu", tada jis nustoja augti.

 

Žmonės nuolat ateina ir klausia - " Bruce, ar tu TIKRAI toks kietas?". Aš sakau - "Na, jei aš pasakysiu, kad aš kietas, tu turbūt sakysi, kad giriuosi. Jeigu sakysiu, kad nesu kietas, tu tikrai žinosi, kad meluoju."

 

Aš išformavau visas Jeet Kune Do mokyklas, nes labai jau paprasta buvo lankantiems ateiti ir priimti darbotvarkę kaip "tiesą", o grafiką kaip "kelią".

 

Tiesa negali būti struktūrizuota arba apribota.

 

Stilius - tai klasifikuotas atsakas į priešininko pasirinktą tendenciją. ()

 

Gal pasirodys sunkiai įkandama, tačiau ši mintis atskleidžia stiliaus (turima omenyje nuosavo kovos stiliaus, t.y. tendencingumo, ritmiškumo) atsiradimo prielaidas.

 

Išraiškos laisvė atsiranda tada, kai esate anapus sistemos.

 

Tikrieji atradimai prasideda tada, kai esate laisvas nuo formos/pavidalo nustatymo. (Bandymas atkartoti kažkieno nustatytus veiksmus ar judesius atitolina Jus nuo tikrųjų atradimų - JKD|LT)

 

Jeet Kune Do - tai tik pavadinimas. Svarbiausias dalykas - treniruotėse vengti neigiamų nuostatų ir tendencingumo. Nežiūrint to, bokso principai yra svarbūs, o praktiškumas dar svarbesnis.

 

Jeet Kune Do naudoja visus kelius ir yra niekaip neapribotas - naudoja bet kokią techniką. Efektyvumas yra viskas, kas duoda reikiamą rezultatą.

 

Kad pasiektum mane, turi judėti į mane. Tavo pasiruošimas puolimui tiesiog įpareigoja mane perimti tavo pradėtą iniciatyvą.

 

Aš pavadinau savo stilių Jeet Kune Do - priežastimi to, kad aš nenurodau Wing Tsun'o, yra tai, kad aš nuoširdžiai jaučiu, jog mano stilius efektyvumo atžvilgiu turi daugiau ką pasiūlyti.

 

Kas yra JKD? Žinoma, kinietiškas kovos menas! Tai kovos menas, kuris neturi jokių atšakų, menas, kuris atmeta formalumą, ir mena, kuris išlaisvintas iš tradicijos.

 

 

PAŽINKITE TUŠTUMĄ IR PROTO RAMYBĘ. BŪKITE LAISVI NUO ĮSITIKINIMŲ. NETURĖKITE NEI STILIAUS, NEI FORMOS, NES PRIEŠININKAS GALI JUOS ATSPĖTI.

 

 

Aš nesukūriau ir neatradau jokios kovos meno rūšies. Jeet Kune Do yra išraiška to, ką aš išmokau ir kaip tai įvertinau. Taigi, mano JKD nėra apribotas jokiu kovos meno stiliumi, priešingai - sveikinu visus, kurie nori studijuoti JKD ir tobulinti jį.

 

Tradicionalistų polemika

Dauguma jų [tradicinių kovos menų instruktorių su savo įsitikinimais] yra tokie prakeiktai užsispyrę. Turiu omenyje [jų požiūris yra] - "Taigi, prieš šimtų šimtus metų buvo pasakyta taip, todėl..." suprantate? Kad palaikytų tokį požiūrį, taip ir elgiasi. Turiu omenyje - niekada netobulėsite, nes mokymasis - tai atradimų kelias. Jeigu mes laikomės senojo metodo nurodymų, nuolat kartojame tai, kas buvo taikoma prieš kelis ar keliolika šimtų metų!

 

Tradiciniai mokytojai sako: "Jeigu priešininkas daro taip, tai tu daryk šitaip, o po to šitaip, o tada taip.." Ir kol Jūs bandote atsiminti visus "daryk šitaip", priešininkas tuo trapu sėkmingai žudo Jus.